Avocat Bucuresti


Servicii

INFIINTARI SOCIETATI COMERCIALE (SRL; SNC; SA; SCA; SCS etc)

INREGISTRAREA PERSOANELOR FIZICE AUTORIZATE SI ÎNTREPRINDERI INDIVIDUALE SI FAMILIALE

PUNERE LA PUNCT DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII:

. acord de functionare primarie

. autorizare functionare societate

. intocmire si obtinere autorizatii/avize

. autoritatea de sanatate publica

. agentia de protectia mediului

. directia sanitar-veterinara si siguranta alimentelor

. pompieri/PSI, ISU, etc.

PRELUNGIREA/REDUCEREA DURATEI DE FUNCTIONARE A SOCIETATII COMERCIALE.

EXTINDERE, COMPLETARE DOMENII DE ACTIVITATE

SUSPENDARE TEMPORARA /RELUARE ACTIVITATE SOCIETATE COMERCIALA

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETATII COMERCIALE

MODIFICAREA DENUMIRII/EMBLEMEI

TRANSFORMARE IN SOCIETATE EUROPEANA

SCHIMBAREA SEDIULUI SOCIAL SOCIETATE EUROPEANA

INFIINTARE / RADIERE DE SUCURSALE/FILIALE ALE SOCIETATI COMERCIALE

INFIINTARE /RADIERE PUNCTE DE LUCRU

NUMIRE, REVOCARE, RETRAGERE, PRELUNGIRE C.A./ADMINISTRATORI, CENZORI

MENTIUNI PRELUNGIRE DOVEZI DE SEDIU SOCIAL, SEDII SECUNDARE, PUNCTE DE LUCRU

MENTIUNI SCHIMBARE DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIATILOR/ADMINISTRATORILOR

PRESCHIMBAREA CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE/ACTUALIZARE OBIECTULUI DE ACTIVITATE

AUTORIZARE/MODIFICARE-DECLARATIE SEDIU SOCIAL, SEDII SECUNDARE, PUNCTE DE LUCRU

MENTIUNE RETRAGERE/EXCLUDERE ASOCIAT

CESIUNI/TRANSMITERE PARTI SOCIALE, ACTIUNI

MAJORARE/DIMINUAREA DE CAPITAL SOCIAL

DIZOLVARE SOCIETATE COMERCIALA

DIVIZARE/FUZIUNE DE SOCIETATI COMERCIALE

CONSTITUIRE ASOCIATII SI FUNDATII/ONG

REDACTAREA DE CONTRACTE COMERCIALE ADAPTATE SOCIETATII DVS PERSONALIZATE

CONSULTANTA ANTERPRENORIALA

ELABORARE PLAN DE AFACERI

DEPUNERE DOCUMETATII DE ÎNREGISTRARE LA PRESTATORII DE SERVICII PUBLICE:

. Compania care furnizeaza energia electrica

. Compania care furnizeaza apa potabila

. Compania care furnizeaza gazul metan

. Compania care asigura salubrizarea în zona, în care este proprietatea sau sediul dvs

. Compania de interventii canalizare

. Compania de televiziune prin cablu tv

. Compania de telefonie fixa-servicii de internet, etc.

ÎNTOCMIREA DOCUMENTATIEI SI OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

ÎNTOCMIREA DOCUMENTATIEI SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, INCLUSIV OBTINEREA AVIZELOR PREVAZUTE ÎN CERTIFICATUL DE URBANISM

OPERATIUNII DE INTABULARE, INSCRIERE CF, RADIERE SARCINI

EXTRASE CF

ÎNREGISTRARE MARCA PROTEJATA


Linkuri sponsorizate

Va prezentam partenerii nostri:

    Contabilitate, Audit, Expertiza Arad

Diverse

    Newsletter

    Fiti la curent cu ultimele noutati. Periodic, veti primi informatii pe adresa dvs. de mail.